Cursos 2020 / 2021

Inscripció i avantatges

– L’Institut français d’Espagne – Barcelone organitza tests de nivell gratuïts pels seus futurs estudiants amb l’objectiu d’ajudar-los a escollir el curs més adaptat a les seves necessitats, el nivell més adequat. Aquest test no obliga a apuntar-se a un curs però tampoc serveix com a certificat oficial.


– Els estudiants tenen accés gratuït a la mediateca des del primer dia de classe i fins a 3 mesos després de final de curs.


– Els estudiants es beneficien de tarifes reduïdes o de gratuïtat a les activitats culturals des del primer dia de classe i fins a 3 mesos després de final de curs.


– També es beneficien de la gratuïtat de les despeses de gestió en la compra d’una estada lingüística en el servei d’Estades lingüístiques així com descomptes en alguns dels nostres socis presentant el carnet d’estudiant de l’any en curs.


– Els drets d’examen com els del DELF o DALF no estan inclosos en el preu del curs, aquests exàmens són opcionals.


Els manuals o llibres de lectura utilitzats a classe no estan inclosos en el preu del curs.

Dinàmica dels cursos


– El nombre màxim d’estudiants per aula és de 18. En el cas dels cursos per a nens (de 4 a 10 anys, excepte el Casal) i d’expressió oral, el nombre es limita a 12 o 16 per als adolescents fins els 16 anys.


– És obligatori presentar la fitxa d’inscripció al professor el primer dia de classe.


– L’institut français d’espagne – barcelone es reserva el dret de decidir quin professor impartirà cada curs i de canviar-lo en qualsevol moment. Si fos necessari, pot designar un reemplaçant per un període variable.


– Les sol·licituds de canvi d’horaris només seran possibles si hi ha places disponibles en el curs desitjat. .

Modalitats de pagament

Pagament immediat
Targeta de crèdit o dèbit: s’ha de venir a l’institut français d’Espagne – barcelone per efectuar el pagament.


Taló: s’ha de venir a l’institut français d’Espagne – barcelone per efectuar el pagament.Pagament en efectiu: només a l’oficina CAIXABANK, amb un document específic que podeu demanar a la secretaria de cursos.


Pagament fraccionat: consulteu-nos.

Descomptes i promocions

L’Institut français d’Espagne – Barcelone ofereix una tarifa reduida anomenada “antic estudiant” blava” als estudiants que ja han seguit al menys 60 hores de classe durant els últims 12 mesos. Les condicions d’atribució d’aquesta tarifa poden ser modificades per l’Institut français d’Espagne – Barcelone sense previ avis.


Consulteu les possibles reduccions i les eventuals promocions en el moment de la inscripció. No són acumulables – excepte en casos excepcionals indicats – ni aplicables posteriorment.


Després de la inscripció a algunes combinacions de cursos, si un estudiant desitja tornar a un únic mòdul, la tarifa d’aquest serà la tarifa bàsica.


Pel contrari, si ja ha començat el primer mòdul, no és possible tornar a una combinació de diversos mòduls.

Cancelacions i canvis

RENÚNCIA DE L’ESTUDIANT
Segons la llei vigent, les sol·licituds de renúncia estaran sotmeses a les següents condicions:

– Abans del principi del curs, l’estudiant haurà de fer una demanda escrita. Se li retornarà l’import de la matricula. S’efectuarà per targeta bancària si encara s’està dins del límit de temps legal, o per transferència bancària sota presentació d’un document oficial amb totes les dades bancàries del pagador.

Després de principi de curs, si el curs no ha superat el 50% de la seva durada, mitjançant una petició escrita i la presentació d’un certificat amb les dades bancàries completes del pagador en els casos següents:

– Reemborsament descomptant les despeses de gestió (70€) i l’import de les hores ja cursades en el moment de la recepció de la notificació de malaltia, de problema familiar greu o de mudança per motiu professional. Els reemborsaments es faran per transferència bancària.

– Per a qualsevol altre motiu, es lliurarà un avoir vàlid durant un any per tornar a apuntar-se a un curs després d’haver descomptat les despeses de gestió (70€) i les hores de classe ja fetes fins el moment de la recepció de la notificació.

CANCEL.LACIÓ D’UN CURS/MÒDUL PER PART DE L’INSTITUT FRANÇAIS

– L’Institut français d’Espagne – Barcelona s’atorgo el dret a tancar un curs/mòdul que no hagi assolit un número superior a nou alumnes. En aquest cas, es reemborsará íntegrament les despeses d’inscripció corresponentes.

Legislació i Norma jurídica

L’execució i interpretació de les presents condicions generals de venta es farà conforme a les regles previstes en el Dret espanyol. En l’improbable cas de que sorgeixin qüestions litigioses, i amb renúncia a qualsevol altra norma jurídica que pogués correspondre, les parts es sometent a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Acceptació de les condicions generals

La inscripció a un curs implica la total acceptació de les presents condicions generals i de les Normes del centre. L’Institut français d’Espagne – barcelone es reserva el dret de rebutjar una inscripció en cas de comportament inapropiat per part de l’alumne en relació amb les Normes del centre.

Condicions generals de venda

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón «Acepto» o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies