El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) i el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa atorgats pel Ministeri francès d’Educació Nacional i dissenyats segons les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües

Són diplomes reconegut internacionalment i a Espanya també estan reconeguts per les universitats espanyoles.

Tenen una validesa permanent.

Es proposen 6 diplomes independents: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Cada examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.

Una versió del DELF per a cada públic

Cada versió està adaptada a l’edat per totes ofereixen els mateixos avantatges.

  • DELF Prim: pels nens que fan primària.
  • DELF júnior: pels adolescents que estan a l’ESO o al Batxillerat.
  • DELF / DALF adult: si ha acabat els estudis de secundària.
  • DELF Pro: per a persones que aspiren a una promoció o a una inserció laboral en un medi francòfon o per estudiants en formació.
Per què passar el DELF / DALF a Barcelona?

Validesa permanent.

Reconeixement internacional.

Diverses versions del DELF adaptades a l’edat.

Estan reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Nivell B1 exigit pel títol de grau.

El DELF B2 permet l’obtenció d’una beca Erasmus.

EL DELF B2 o el DALF constitueixen un accés directe a l’universitat francesa.

Afavoreixen l’aprofitament dels coneixements per comunicar-se amb eficàcia.

Per aprovar, només cal tenir el 50% dels punts.

Afavoreixen la mobilitat i proporciona avantatges en els seus estudis així com en l’accés al mercat laboral en el qual el plurilingüisme és imprescindible.

Permeten desmarcar-se en un entorn professional cada cop més competitiu.