Els Cursos a la teva es pot anar a la classe presencial o seguir la classe en línia o combinant ambdues opcions. Gràcies a un equipament audiovisual informàtic de qualitat, podràs escollir la modalitat que et vagi millor sigui quin sigui el teu motiu (treball, família, temps, etc.) i canviar-la quan vulguis. Només caldrà respectar algunes regles.

Per garantir un organització òptima, em comprometo a:

  • Avisar al professor com a molt tard 24 hores abans de la classe, en el Google classroom, si desitjo fer la classe en línia;
  • Disposar del material informàtic necessari per seguir el curs en línia (PC, webcam, casc amb micròfon, bona connexió internet) i saber-lo utilitzar correctament;
  • Ésser puntual, especialment quan segueixo el curs a distància, per anticipar possibles problemes tècnics;
  • Contactar amb el servei de cursos si hi apareix algun problema (enllaç que no funciona, absència, etc.).

Per mantenir una bona dinàmica de grup, em comprometo a:

  • Connectar-me a l’espai alumne per rebre els documents amb antelació, els deures i l’enllaç de l’aula virtual si participo a distància;
  • Si estic en línia, encendre sempre la webcam i silenciar el micròfon si no vull parlar;
  • Participar activament contestant a les preguntes del professor, fer les activitats i els deures demanats, tant a distància com en presencial.

Per respectar la qualitat del curs i la confidencialitat, em comprometo a:

  • Si estic a distància, escollir un lloc tranquil per evitar els sorolls;
  • Indicar el meu nom i cognom al moment de la connexió a l’aula virtual perquè el professor i els companys em puguin identificar;
  • Conservar de manera confidencial l’enllaç de l’aula virtual i les adreces electròniques dels meus companys.

Condiciones – Cursos a la teva