Convocatòria proves orals octubre 2019

Els diplomes DELF i DALF

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) i el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa atorgats pel Ministeri francès d’Educació Nacional i dissenyats segons les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües.

El Delf i el Dalf són diplomes reconegut internacionalment i a Espanya també estan reconeguts per les universitats espanyoles.

Tenen una validesa permanent.

Es proposen 6 diplomes independents: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Cada examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.

Cursos de preparació als exàmens oficials de francès

Preparació DELF – Diploma B2 – MARÇ
Aquest curs, destinat a persones que ja tenen suficient nivell de llengua per presentar-se al DELF B2, permet apropiar-se de les tècniques específiques d’aquest examen i entrenar-se.
B2
21h
3h per setmana durant 7 setmanes
Tarifa normal: 240 €
divendres
15h – 18h
Del 27/03 al 29/05
Preparació DALF – Diploma C1 FEBRER
Aquest curs, destinat a persones que ja tenen suficient nivell de llengua per presentar-se al DELF B2, permet apropiar-se de les tècniques específiques d’aquest examen i entrenar-se. Test de nivell (escrit i oral) indispensable amb cita prèvia.
C1
30h
3h per setmana durant 10 setmanes
Divendres
15:00-18:00
Del 28/02 al 22/05
Tarifa normal: 360€
Preparació DALF – Diploma C2
Aquest curs, destinat a persones que ja tenen suficient nivell de llengua per presentar-se al DELF B2, permet apropiar-se de les tècniques específiques d’aquest examen i entrenar-se. Test de nivell (escrit i oral) indispensable amb cita prèvia.
C2
30h
2h30 per setmana durant 12 setmanes
Divendres
18h – 20.30h
Del 18/10 al 31/01
360€

Aquests cursos permeten apropiar-se de les tècniques específiques d’aquests exàmens i entrenar-se.