Amb els cursos de francès general per adolescents de l’Institut français de Barcelona, progressaràs satisfactòriament en l’idioma.

Disposem de cursos per a tots els nivells. Nosaltres ens adaptem a tu, tant si ets principiant o com si ja tens alguna noció de francès.

POSSIBILITAT D’INCORPORACIÓ DURANT TOT L’ANY. CONSULTEU EL SERVEI DE CURSOS.

Reconeixement dels nostres cursos com a 2a llengua estrangera

El Departament d’Educació, en el cas de no existir oferta de francès en el seu centre escolar, reconeix els cursos de l’Institut français, organisme oficial, com a 2a llengua estrangera. Més informació: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf, específicament en la pàgina 18, article 1.3.4.

Cursos per a adolescents 10-13 anys

Els adolescents aprendran a desenvolupar les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La metodologia proposa una dimensió lúdica, un apropament comunicatiu per a un aprenentatge col·laboratiu. Nivells A1 i A2 del Marc Europeu per les Llengües.

Característiques cursos adolescents 10-13 anys
60h
2h/ setmana
A1 i A2
Tarifa normal: 690 € (amb reducció per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes basats en el Marc Europeu de Referència per les Llengües: nivells A1 i A2
Dimecres
18h-20h
Dissabte
11.45h-13.45h

Cursos per a adolescents 13-16 anys

Els adolescents aprendran el francès desenvolupant les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La pràctica és la clau de l’èxit de la classe, és per això que es fan molts role-play i projectes durant el curs. Els temes estudiats seran en relació amb els interessos dels alumnes.

Característiques cursos adolescents 13-16 anys
90h
3h/ setmana (1x 3h o 2x 1,5h)
de A1 a B2.1
Tarifa normal: 980 € (amb reducció per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes basats en el Marc Europeu de Referència per les Llengües: nivells A1 i A2
Dilluns i dimecres
17h30-19h
Dissabte
10h-13h

Cursos per a adolescents 16-18 anys

Proposem una oferta d’horaris que s’ajusten als futurs estudiants de batxillerat.
En aquest curs, el ritme és semblant al dels adults, només canvien el temes que es tracten que són en relació amb els interessos dels alumnes.

Característiques cursos adolescents 16-18 anys
90h
3h/ setmana
de B1.1 a B2.2
Tarifa normal: 980 € (amb reducció per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes basats en el Marc Europeu de Referència per les Llengües.
Divendres
16h-19h

Els nostres professors natius i especialitzats en l’ensenyament del francès et guiaran cap als teus objectius i faran que la teva experiència francòfona sigui enriquidora i motivadora, a través de classes i activitats dinàmiques i atractives, utilitzant sempre les noves tecnologies com a recurs educatiu.