Cursos per a adolescents

Quin lloc hi ha millor que l’Institut français per aprendre el francès?

Amb els cursos de francès general per adolescents de l’Institut français de Barcelona, progressaràs satisfactòriament en l’idioma.

Disposem de cursos per a tots els nivells. Nosaltres ens adaptem a tu, tant si ets principiant o com si ja tens alguna noció de francès.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos. En funció de les places disponibles.

Reconeixement dels nostres cursos com a 2a llengua estrangera

El Departament d’Educació, en el cas de no existir oferta de francès en el seu centre escolar, reconeix els cursos de l’Institut français, organisme oficial, com a 2a llengua estrangera. Més informació aquí (específicament en la pàgina 18, article 1.3.4.).

Cursos que comencen al setembre 2023

Cursos per a adolescents 10-13 anys

Els adolescents aprendran a desenvolupar les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La metodologia proposa una dimensió lúdica, un apropament comunicatiu per a un aprenentatge col·laboratiu. Nivells A1 i A2 del Marc Europeu per a les Llengües.

Principiant A1 / 10-13 anys
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Elemental A2 / 10-13 anys
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Intermedi B1 / 10-13 anys
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cursos per a adolescents 14-17 anys

Els adolescents aprendran el francès desenvolupant les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La pràctica és la clau de l’èxit de la classe, és per això que es fan molts role-play i projectes durant el curs. Els temes estudiats seran en relació amb els interessos dels alumnes.

Elemental A2 / 14-17 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Intermedi B1 / 14-17 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Avançat B2 / 14-17 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne

Taller de preparación exámenes

Preparación DELF B2 Junior – PRESENCIAL
B2
24h
Viernes
16:30 – 18:30
20/10/23 >26/01/24
325€