Cursos per a adolescents

Quin lloc hi ha millor que l’Institut français per aprendre el francès?

Amb els cursos de francès general per adolescents de l’Institut français de Barcelona, progressaràs satisfactòriament en l’idioma.

Disposem de cursos per a tots els nivells. Nosaltres ens adaptem a tu, tant si ets principiant o com si ja tens alguna noció de francès.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos. En funció de les places disponibles.

Reconeixement dels nostres cursos com a 2a llengua estrangera

El Departament d’Educació, en el cas de no existir oferta de francès en el seu centre escolar, reconeix els cursos de l’Institut français, organisme oficial, com a 2a llengua estrangera. Més informació aquí (específicament en la pàgina 18, article 1.3.4.).

Cursos de gener a juny 2023

Principiant A1 adolescents GENER
60h
3h/ setmana
Tarifa normal: 710 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Taller reforç BATXIBAC
30h
2h/ setmana
Tarifa normal: 390 €
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cursos començats a l’octubre 2022

Cursos per a adolescents 10-13 anys

Els adolescents aprendran a desenvolupar les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La metodologia proposa una dimensió lúdica, un apropament comunicatiu per a un aprenentatge col·laboratiu. Nivells A1 i A2 del Marc Europeu per les Llengües.

Principiant A1 / 10-13 anys
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 710 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Elemental A2 / 10-13 anys
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 710 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cursos per a adolescents 13-16 anys

Els adolescents aprendran el francès desenvolupant les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La pràctica és la clau de l’èxit de la classe, és per això que es fan molts role-play i projectes durant el curs. Els temes estudiats seran en relació amb els interessos dels alumnes.

Principiant A1 / 13-16 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Elemental A2 / 13-16 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Intermedi B1 / 13-16 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Avançat B2 / 13-16 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cursos per a adolescents 16-18 anys

Proposem una oferta d’horaris que s’ajusten als futurs estudiants de batxillerat.
En aquest curs, el ritme és semblant al dels adults, només canvien el temes que es tracten que són en relació amb els interessos dels alumnes.

Avançat B2 / 16-18 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Intermedi B1 / 16-18 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Avançat B2 / 16-18 anys
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € (descompte per als antics alumnes)
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Els nostres professors natius i especialitzats en l’ensenyament del francès et guiaran cap als teus objectius i faran que la teva experiència francòfona sigui enriquidora i motivadora, a través de classes i activitats dinàmiques i atractives, utilitzant sempre les noves tecnologies com a recurs educatiu.