Cursos per a adolescents

Quin lloc hi ha millor que l’Institut français per aprendre el francès?

Amb els cursos de francès general per adolescents de l’Institut français de Barcelona, progressaràs satisfactòriament en l’idioma.

Disposem de cursos per a tots els nivells. Nosaltres ens adaptem a tu, tant si ets principiant o com si ja tens alguna noció de francès.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos. En funció de les places disponibles.

Reconeixement dels nostres cursos com a 2a llengua estrangera

El Departament d’Educació, en el cas de no existir oferta de francès en el seu centre escolar, reconeix els cursos de l’Institut français, organisme oficial, com a 2a llengua estrangera. Més informació aquí (específicament en la pàgina 18, article 1.3.4.).

Cursos 2024-2025

Cursos per a adolescents 10-13 anys

Els adolescents aprendran a desenvolupar les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La metodologia proposa una dimensió lúdica, un apropament comunicatiu per a un aprenentatge col·laboratiu. Nivells A1 i A2 del Marc Europeu per a les Llengües.

Principiant A1 / 10-13 anys
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne
Elemental A2 / 10-13 anys
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne
Intermedi B1 / 10-13 anys
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
60h
2h/ setmana
Tarifa normal: 735€ / -5% antic alumne

Cursos per a adolescents 14-17 anys

Els adolescents aprendran el francès desenvolupant les seves capacitats tant en activitats orals com escrites. La pràctica és la clau de l’èxit de la classe, és per això que es fan molts role-play i projectes durant el curs. Els temes estudiats seran en relació amb els interessos dels alumnes.

Principiant A1 / 14-17 anys
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
Elemental A2 / 14-17 anys
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
Intermedi B1 / 14-17 anys
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
Avançat B2 / 14-17 anys
Ésser capaç d’entendre les principals idees de textos complexes sobre temes concrets o abstractes, fins i tot de llenguatge més tècnic sempre que estiguin dins del seu àmbit. Poder relacionar-se amb natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es pugui realitzar sense esforç per part dels interlocutors. Poder redactar textos clars i detallats sobre diversos temes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions. El B2 nes. El B2 és dit nivell independent i és el requisit per entrar a la majoria de les universitats franceses.
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne
REFORÇ I PREPARACIÓ DELF B2 / 14-17 anys
Aquest curs t’ajudarà a guanyar fluïdesa i confiança. Torna amb el francès comptant amb el suport d’un professor que t’ajudarà a progressar al teu ritme i a aconseguir el DELF B2!
Grups amb un nombre limitat d’alumnes. Metodologia activa adaptada a cada alumne. Programes del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
90h
3h/ setmana
Tarifa normal: 995 € / -5% antic alumne