El Diploma de francès professional (DFP) és un diploma de llengua francesa dirigit a professionals i a estudiants. Creat per la Cambra de Comerç de París, el DFP certifica les seves competències per treballar en francès dins del seu entorn professional o educatiu.

Podrà escollir el seu nivell (de A1 a C1) i el seu sector de actividad entre :

  • Món dels negocis
  • Relacions internacionals
  • Turisme, hostaleria i restauració
  • Salut
L’exàmen consta de dues proves : una primera part en suport informàtic, seguida d’una prova oral davant un jurat. Totes les proves es realitzaran a l’Institut Francès de Barcelona.

Perquè escollir el Diploma de francès professional per a la certificació del seu nivell de francès?

  • és un diploma de vigència indefinida
  • un actiu de gran valor per al seu CV
  • engloba activitats estretament relacionades amb la seva activitat professional.
  • és garantia de la seva eficàcia en llengua francesa per als seus futurs superiors jeràrquics
  • un diploma reconegut per les universitats de més prestigi i per les cambres de comerç del món sencer.
Per a més informació i també per poder realitzar la seva inscripció pot contactar amb: gaelle.lemoal@institutfrancais.es