T’apassiona la llengua francesa? El francès és la segona llengua en nombre de països que l’utilitzen com a llengua oficial. Estudiar aquesta nova llengua pot ser molt important per la teva vida personal i professional.

Informació sobre els cursos generals de francès a Barcelona

Amb els nostres cursos de francès per a adults, amb grups reduïts de màxim 18 persones, podràs formar-te en francès en tots els nivells.     

NOU!

En alguns cursos es pot anar a la classe presencial o seguir la classe en línia o combinant ambdues opcions. Descobreix els Cursos a la teva! Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.

Nivell A1 – Descobreixo!

Principiant A1 – Gener
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
3h/ setmana
2 mòduls de 30h
390€ un mòdul

Nivell A2 –  Progresso!

Elemental A2 – Gener
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
3h/ setmana
Mòdul de 30h
390€ un mòdul

Nivell B1 – M’espavilo!

Intermedi B1 – Gener
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
mòduls de 30h
390€ un mòdul

Nivell B2 – Sóc la pera!

Avançat B2 – Gener
Ésser capaç d’entendre les principals idees de textos complexes sobre temes concrets o abstractes, fins i tot de llenguatge més tècnic sempre que estiguin dins del seu àmbit. Poder relacionar-se amb natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es pugui realitzar sense esforç per part dels interlocutors. Poder redactar textos clars i detallats sobre diversos temes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions. El B2 nes. El B2 és dit nivell independent i és el requisit per entrar a la majoria de les universitats franceses.
mòduls de 30h
390€ un mòdul

Nivell C1 – Sóc un expert!

C1 – Gener
M’expresso amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de manera massa evident les expressions adequades. Utilitzo el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals. Exposo idees i opinions amb precisió i relaciono les meves intervencions amb les dels demés. Presento descripcions clares i detallades sobre temes complexes que inclouen altres temes, desenvolupant idees concretes i finalitzant amb una conclusió apropiada.
mòduls de 30h
390€ un mòdul
  • Centre Oficial del Ministeri francès d’Afers Exteriors.
  • Qualitat en el Professorat especialitzat en l’ensenyament de Francès Llengua Estrangera.
  • Metodologia activa adaptada a cada alumne.
  • Immersió en un entorn francòfon.