T’apassiona la llengua francesa? El francès és la segona llengua en nombre de països que l’utilitzen com a llengua oficial. Estudiar aquesta nova llengua pot ser molt important per la teva vida personal i professional.

Informació sobre els cursos generals de francès

Amb els nostres cursos de francès per a adults, podràs formar-te en francès en tots els nivells. 
Comptem també amb una programació cultural àmplia que permet practica el francès fora de l’aula. Durant el curs, podrà conèixer artistes, escriptors, assistir a una conferència o realitzar un taller. Tot amb un enfocament pedagògic.    

PRESENCIAL O AL TEU AIRE?

En alguns cursos es pot anar a la classe presencial o seguir la classe en línia o combinant ambdues opcions. Descobreix els Cursos al teu aire! Sigui quin sigui el teu motiu (de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.

Descomptes per la compra de diversos mòduls de 30 h:

5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls

Nivell A1 – Descobreixo!

Principiant A1 – PRESENCIAL – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
3h/ setmana
Mòduls de 30h
405€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
Principiant A1 – CURS AL TEU AIRE – Cursos trimestrals tardor
Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
3h/ setmana
Mòduls de 30h
420€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls

Nivell A2 –  Progresso!

Elemental A2 – PRESENCIAL – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
3h/ setmana
Mòduls de 30h
405€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
Elemental A2 – CURS AL TEU AIRE – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
3h/ setmana
Mòduls de 30h
420€ un mòdul

Nivell B1 – M’espavilo!

Intermedi B1 – PRESENCIAL – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
Mòduls de 30h
405€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
Elemental B1 – CURS AL TEU AIRE – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
3h/ setmana
Mòduls de 30h
420€ un mòdul

Nivell B2 – Sóc la pera!

Avançat B2 – PRESENCIAL – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç d’entendre les principals idees de textos complexes sobre temes concrets o abstractes, fins i tot de llenguatge més tècnic sempre que estiguin dins del seu àmbit. Poder relacionar-se amb natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es pugui realitzar sense esforç per part dels interlocutors. Poder redactar textos clars i detallats sobre diversos temes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions. El B2 nes. El B2 és dit nivell independent i és el requisit per entrar a la majoria de les universitats franceses.
Mòduls de 30h
405€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
Avançat B2 – CURS AL TEU AIRE – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
3h/ setmana
Mòduls de 30h
420€ un mòdul

Nivell C1 – Sóc un expert!

C1 – PRESENCIAL – Cursos trimestrals tardor
M’expresso amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de manera massa evident les expressions adequades. Utilitzo el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals. Exposo idees i opinions amb precisió i relaciono les meves intervencions amb les dels demés. Presento descripcions clares i detallades sobre temes complexes que inclouen altres temes, desenvolupant idees concretes i finalitzant amb una conclusió apropiada.
Mòduls de 30h
405€ un mòdul
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
C1 – CURS AL TEU AIRE – Cursos trimestrals tardor
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates.
Sigui quin sigui el teu motiu ( de feina, de família, de temps, etc.) pots escollir la modalitat que més et convingui: assistir a la classe presencial o de manera virtual. A més, pots canviar la modalitat quan vulguis! Més informació i condicions aquí.
Descomptes de 5% per la compra de 2 mòduls / 10% per la compra de 3 mòduls
3h/ setmana
Mòduls de 30h
420€ un mòdul
  • Centre Oficial del Ministeri francès d’Afers Exteriors.
  • Qualitat en el Professorat especialitzat en l’ensenyament de Francès Llengua Estrangera.
  • Metodologia activa adaptada a cada alumne.
  • Immersió en un entorn francòfon.
  • Tots els nostres cursos són bonificables. El Institut français de Barcelona és un centre de formació acreditat i inscrit en FUNDAE.