El Institut français proporciona una formació exclusiva amb un valor real afegit, mitjançant cursos de francès a la carta en funció dels objectius de la seva empresa. Comptem amb excel·lents professors, natius i especialitzats en la matèria que imparteixen, preparats per acompanyar-vos en l’apassionant experiència de la immersió francòfona.

Per què estudiar a l’Institut français de Barcelona?

  • Cursos bonificats.
  • Cursos impartits a la carta, amb continguts personalitzats dins del marc i interessos de l’empresa.
  • Classes impartides per professors amb molta experiència en la llengua francesa que el motivaran i ajudaran a aprofundir en els seus coneixements.
  • Disposem dels mètodes més actuals i amb alts rendiments.
  • Disponibles tots els nivells del Marc comú europeu de les llengües.
  • Immersió total en un entorn francòfon, a través de classes dinàmiques de francès.
  • Acreditacions oficials en acabar el curs.
  • Excel·lència en l’ensenyament i els continguts estudiats.

En col·laboració amb la CCI Paris Île de France, l’Institut Francès de Barcelona és centre d’exàmens dels diplomes de francès professionals.