El DELF Júnior us permetrà destacar!
Per adolescents que estan fent la ESO o el Batxillerat

La versió júnior del DELF es fonamenta de la mateixa estructura que el DELF per a tots els públics. Només canvien els temes: els materials tenen en compte els centres d’interès dels joves.

Dóna dret al lliurament d’un diploma idèntic al de la versió per a tots els públics.

Cada examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita. 

Hi ha quatre diplomes disponibles pel públic adolescent: DELF Júnior A1 / DELF Júnior A2 / DELF Júnior B1 / DELF Júnior B2

Els exàmens són independents i el candidat es pot inscriure directament al que correspon al seu nivell. 

Validesa permanent.

En col·laboració amb la CCI Paris Île de France, l’Institut Francès de Barcelona és centre d’exàmens dels diplomes de francès professionals.