Conversa i perfeccionament lingüístic

Aquest cursos et permetran guanyar seguretat i fluidesa en l’expressió oral en francès. Millora el teu francès en un entorn agradable, amb moltes activitats i parlant de temes actuals.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos.

Expressió oral nivell avançat i superior 2021 – 2022
Curso adaptat a tots els nivells per ajudar-vos a participar oralment i a aprofundir la comprensió i la pràctica de la llengua parlada, sobre temes del vostre interès i a través d’activitats variades i dinàmiques.
B2
Dimecres
14:15-15:45
06/10/21 > 08/06/22
No oblideu el vostre francès! 2021 – 2022
Aquest curs de conversa us permetrà «refrescar» els vostres coneixements i tornar a prendre contacte amb la cultura francesa. Veniu a guanyar fluïdesa i agilitat amb un curs dinàmic i viu fet de debats, exposicions, improvisacions i moltes altres activitats.
C1/C2
45h
1h30/ setmana
Dijous
18:00-19:30
07/10/21 > 09/06/22
540€ / amb reducció per als antics alumnes