Conversa i perfeccionament lingüístic

Aquest cursos et permetran guanyar seguretat i fluidesa en l’expressió oral en francès. Millora el teu francès en un entorn agradable, amb moltes activitats i parlant de temes actuals.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos.

Reforç B1/B2 – ABRIL
Reforç oral, escrit, de gramàtica per un nivell intermedi superior (B2)
30h
B2
Dissabte
10:00-13:00
01/04/23 > 17/06/23
Conversació ESTIU
Comenteu l’actualitat dels mitjans de comunicació francòfons mentre reforceu la gramàtica i enriquiu el vostre vocabulari.
20h
Intermédiaire (B1/B2)
Dillunes i dimecres
26/06/23 > 19/07/23
17:00-19:00
Dimarts i Dijous
27/06/23 > 20/07/23
10:00 – 12:00
Perfectionnement linguistique
Per a progressar en comprensió i expressió oral i escrita adquirint nous coneixements culturals a partir de diferents suports actuals que afavoreixen la implicació dels alumnes.
Perfectionnement linguistique avancé C1
60H
Divendres
07/10/22 > 09/06/23
15:30-17:30
Perfectionnement linguistique C1 / C2
45h
Dimecres
05/10/22 > 14/06/23
8:45-10:15
Expressió oral nivell avançat + (a partir de B2)
Curso adaptat a tots els nivells per ajudar-vos a participar oralment i a aprofundir la comprensió i la pràctica de la llengua parlada, sobre temes del vostre interès i a través d’activitats variades i dinàmiques.
45h
B2
Dimecres
14:15-15:45
05/10/22 > 14/06/23
N’oubliez pas votre français ! – C1/C2
Aquest curs de conversa us permetrà «refrescar» els vostres coneixements i tornar a prendre contacte amb la cultura francesa. Veniu a guanyar fluïdesa i agilitat amb un curs dinàmic i viu fet de debats, exposicions, improvisacions i moltes altres activitats.
C1/C2
45h
Dijous
18:00 – 19:30
06/10/22 > 15/06/23