Conversa i perfeccionament lingüístic

Aquest cursos et permetran guanyar seguretat i fluidesa en l’expressió oral en francès. Millora el teu francès en un entorn agradable, amb moltes activitats i parlant de temes actuals.

Possibilitat d’incorporació durant tot l’any. Consulteu el servei de cursos.

NOU! Phonétique
Aquest taller es dedica a la pronunciació, al ritme i a l’entonació propis de cada situació, per expressar-se oralment amb facilitat. Nivells elemental i intermedi.
9h
A2.2
Dilluns
23/01/23 > 27/02/23
13:00-14:30
Conversation
Comenteu l’actualitat dels mitjans de comunicació francòfons mentre reforceu la gramàtica i enriquiu el vostre vocabulari.
20h
Intermédiaire (B1)
Dilluns
03/10/22 > 12/12/22
19:00-21:00
Intermédiaire + (B1/B2)
Dimarts
04/10/22 > 20/12/22
13:00-15:00
Perfectionnement linguistique
Per a progressar en comprensió i expressió oral i escrita adquirint nous coneixements culturals a partir de diferents suports actuals que afavoreixen la implicació dels alumnes.
Reforç i perfeccionament B2-C1
45h
Dimarts
04/10/22 > 13/12/22
19:00-20:30
Perfectionnement linguistique avancé C1
60H
Divendres
07/10/22 > 09/06/23
15:30-17:30
Dimecres
Perfectionnement linguistique C1 / C2
45h
05/10/22 > 14/06/23
8:45-10:15
Expressió oral nivell avançat + (a partir de B2)
Curso adaptat a tots els nivells per ajudar-vos a participar oralment i a aprofundir la comprensió i la pràctica de la llengua parlada, sobre temes del vostre interès i a través d’activitats variades i dinàmiques.
45h
05/10/21 > 14/06/23
Dimecres
B2
14:15-15:45
N’oubliez pas votre français ! – C1/C2
Aquest curs de conversa us permetrà «refrescar» els vostres coneixements i tornar a prendre contacte amb la cultura francesa. Veniu a guanyar fluïdesa i agilitat amb un curs dinàmic i viu fet de debats, exposicions, improvisacions i moltes altres activitats.
C1/C2
45h
Dijous
18:00 – 19:30
06/10/22 > 15/06/23