No disposes de tot el temps que t’agradaria per aprendre francès? A l’Institut volem posar-t’ho fàcil i t’oferim una alternativa ràpida i eficaç per poder millorar el teu nivell de francès.

Rodeja’t dels millors professionals per seguir un curs intensiu de francès.

Troba el teu nivell i l’horari que et vagi millor!

Nivell A1 – Descobreixo!

Intensius principiants A1 – Març
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
Escull el ritme que et vagi millor: intensiu (6 hores setmanals) o superintensiu (10 hores setmanals).
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Intensius principiants A1 – Abril
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
Escull el ritme que et vagi millor: intensiu (6 hores setmanals) o superintensiu (10 hores setmanals).
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Intensius principiants A1 – Maig
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer les necessitats immediates. Poder presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el propi domicili, les pròpies pertinences i les persones conegudes. Poder relacionar-se de manera elemental sempre que l’interlocutor parli poc a poc, clarament i disposat a cooperar.
Escull el ritme que et vagi millor: intensiu (6 hores setmanals) o superintensiu (10 hores setmanals).
30 hores cada mòdul
380 €

Nivell A2 – Progresso!

Intensius elementals A2 – Març
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Intensius elementals A2 – Abril
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Intensius elementals A2 – Maig
Ésser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix, la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) Saber comunicar-se al moment de dur a terme tasques senzilles i quotidianes que només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Saber descriure amb termes senzills aspectes del passat i del seu entorn així com també temes relacionats amb les seves necessitats immediates
30 hores cada mòdul
380 €

Nivell B1 – M’espavilo!

Intensius intermedis B1 – Març
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Intensius intermedis B1 – Abril
Ésser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre temes coneguts, com poden ser situacions de treball, d’estudi i d’oci. Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza aquesta llengua. Ser capaç de redactar textos senzills i coherents sobre temes coneguts o d’interès personal. Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument una opinió o explicar uns plans.
30 hores cada mòdul
380 €
INSCRIPCIONS TANCADES
Informació important per aquest curs
Si hi hagués un nou confinament, les classes s’impartiran a distància.