Preguntes més freqüents

Com puc saber el meu nivell de francès
Per poder orientar-te al curs més ajustat a es teves necessitats i objectius, el primer pas és fer una prova de nivell. Pots veure els nostres horaris de test de nivell AQUÍ.
Com em puc matricular a un curs
Si és la primera vegada que estudies francès: ets Prinicipiant (A1.1) i pots passar directament per secretaria per fer la matrícula i el pagament. Els nostres horaris de secretaria AQUÍ. Si ja tens algun coneixement de francès, necessitaràs passar un test de nivell. Quan acabis la prova, el mateix dia, ja podràs passar per secretaria per matricular-te al curs (atenció: les places no es poden reservar).
Formalització del pagament
Targeta (excepte American Express) en secretaria de cursos. Efectiu a CAIXABANK (demanar el document de pagament a secretaria). Taló nominatiu a secretaria de cursos. Domiciliació bancaria exclusivament pel pagament fraccionat (per cursos de 60, 90 o més hores, combinant mòduls, veure CGV). El primer pagament sempre s’efectua presencialment a l’Institut français amb targeta bancaria i la resta per domiciliació. És imprescindible portar al moment de la inscripció un document on figuri el nom del banc, el nº IBAN i el nom del titular del compte. No es permet fraccionar el pagament en cursos de curta durada, com per exemple, el cursos superintensius de juliol o de setembre.
Quants nivells de francès
A1. Principiant
A2. Elemental
B1. Intermedi
B2. Avançat
C1. Superior
C2. Expert

Condicions generals de venda
Cursos 2019 / 2020

Inscripció i avantatges

– L’Institut français d’Espagne – Barcelone organitza tests de nivell gratuïts pels seus futurs estudiants amb l’objectiu d’ajudar-los a escollir el curs més adaptat a les seves necessitats, el nivell més adequat. Aquest test no obliga a apuntar-se a un curs però tampoc serveix com a certificat oficial.


– Els estudiants tenen accés gratuït a la mediateca des del primer dia de classe i fins a 3 mesos després de final de curs.


– Els estudiants es beneficien de tarifes reduïdes o de gratuïtat a les activitats culturals des del primer dia de classe i fins a 3 mesos després de final de curs.


– També es beneficien de la gratuïtat de les despeses de gestió en la compra d’una estada lingüística en el servei d’Estades lingüístiques així com descomptes en alguns dels nostres socis presentant el carnet d’estudiant de l’any en curs.


– Els drets d’examen com els del DELF o DALF no estan inclosos en el preu del curs, aquests exàmens són opcionals.


Els manuals o llibres de lectura utilitzats a classe no estan inclosos en el preu del curs.        

Dinàmica dels cursos


– El nombre màxim d’estudiants per aula és de 18. En el cas dels cursos per a nens (de 4 a 10 anys, excepte el Casal) i d’expressió oral, el nombre es limita a 12 o 16 per als adolescents fins els 16 anys.


– És obligatori presentar la fitxa d’inscripció al professor el primer dia de classe.


– L’institut français d’espagne – barcelone es reserva el dret de decidir quin professor impartirà cada curs i de canviar-lo en qualsevol moment. Si fos necessari, pot designar un reemplaçant per un període variable.


– Les sol·licituds de canvi d’horaris només seran possibles si hi ha places disponibles en el curs desitjat. .

Modalitats de pagament

Pagament immediat
–   Targeta de crèdit o dèbit: s’ha de venir a l’institut français d’Espagne – barcelone per efectuar el pagament.


–   Taló: s’ha de venir a l’institut français d’Espagne – barcelone per efectuar el pagament.–   Pagament en efectiu: només a l’oficina CAIXABANK, amb un document específic que podeu demanar a la secretaria de cursos.


Pagament fraccionat per domiciliació bancària
–  Possible només per a particulars i només pels cursos de 90h (en dues o tres vegades) i 60h (en dues vegades) extensius i intensius, així com les fórmules combinant diversos mòduls.


Si escolliu aquesta modalitat de pagament, és indispensable venir a l’institut français d’Espagne – barcelone i portar un document bancari oficial – RIB –on figuri el nom i el número de compte de la persona que regla els drets d’inscripció, amb el codi IBAN i el SWIFT-BIC. El primer pagament s’efectuarà amb targeta de crèdit o de dèbit al moment de la inscripció, el segon i tercer pagament s’efectuaran per domiciliació bancària.


–  Un suplement de 5€ s’aplicarà a tot pagament fet en dues vegades i de 10€ pels pagaments en tres vegades. Les dates de pagament estaran indicades a la fitxa d’inscripció.


– En cas de que la domiciliació o el taló s’hagi retornat, l’estudiant o el seu representant haurà de venir a l’institut français d’Espagne – barcelone per efectuar el pagament amb targeta bancària. En aquest cas, hi haurà una petita despesa de les gestions bancàries ocasionades.

Descomptes i promocions

L’Institut français d’Espagne – Barcelone ofereix una tarifa reduida anomenada “tarifa blava” als estudiants que ja han seguit al menys 60 hores de classe durant els últims 12 mesos. Les condicions d’atribució d’aquesta tarifa blava poden ser modificades per l’Institut français d’Espagne – Barcelone sense previ avis.


Consulteu les possibles reduccions i les eventuals promocions en el moment de la inscripció. No són acumulables – excepte en casos excepcionals indicats – ni aplicables posteriorment.


Després de la inscripció a algunes combinacions de cursos, si un estudiant desitja tornar a un únic mòdul, la tarifa d’aquest serà la tarifa bàsica.


Pel contrari, si ja ha començat el primer mòdul, ja no és possible tornar a una combinació de diversos mòduls.

Cancelacions i canvis

RENÚNCIA DE L’ESTUDIANT
Al respectar el dret a renunciar en el 14 dies següents i en conformitat amb la Llei 3/2014 del 27 de març que completa la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Les sol·licituds de renúncia estaran sotmeses a les següents condicions:

– Abans del principi del curs, l’estudiant haurà de fer una demanda escrita. Se li retornarà l’import de la matricula. S’efectuarà per targeta bancària si encara s’està dins del límit de temps legal, o per transferència bancària sota presentació d’un document oficial amb totes les dades bancàries del pagador.

Després de principi de curs, si el curs no ha superat el 50% de la seva durada, mitjançant una petició escrita i la presentació d’un certificat amb les dades bancàries completes del pagador en els casos següents:

– Reemborsament descomptant les despeses de gestió (70€) i l’import de les hores ja cursades en el moment de la recepció de la notificació de malaltia, de problema familiar greu o de mudança per motiu professional. Els reemborsaments es faran per transferència bancària.

– Per a qualsevol altre motiu, es lliurarà un avoir vàlid durant un any per tornar a apuntar-se a un curs després d’haver descomptat les despeses de gestió (70 euros) i les hores de classe ja fetes fins el moment de la recepció de la notificació.

Legislació i Norma jurídica

L’execució i interpretació de les presents condicions generals de venta es farà conforme a les regles previstes en el Dret espanyol. En l’improbable cas de que sorgeixin qüestions litigioses, i amb renúncia a qualsevol altra norma jurídica que pogués correspondre, les parts es sometent a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Acceptació de les condicions generals

La inscripció a un curs implica la total acceptació de les presents condicions generals i de les Normes del centre. L’Institut français d’Espagne – barcelone es reserva el dret de rebutjar una inscripció en cas de comportament inapropiat per part de l’alumne en relació amb les Normes del centre.