DELF-DALF
Els exàmens del DELF i del DALF

Informació general

 

Què són els exàmens del DELF i del DALF?

El DELF i el DALF són els diplomes oficials lliurats pel ministeri francès d’Educació nacional, per certificar les competències en francès dels candidats estrangers i dels Francesos originaris d’un país no francòfon i que no són titulars d’un diploma d’ensenyament secundari o superior públic francès.

 

Els certificats DELF i DALF es troben sota l’autoritat del Centre international d’études pedagògiques (CIEP).

El DELF es composa de 4 diplomes independents (A1, A2, B1, B2), corresponents als quatre primers nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

El DELF Prim està destinat als nens escolaritzats de 7 a 12 anys,

el DELF Junior als adolescents de la ESO o de Batxillerat,

el DELF Pro a les persones que desitgen validar llurs competències en francès en situacions professionals,

el DELF Tout public a tots els altres candidats a partir de 16 anys.

 

El DALF, per als candidats a partir de 16 anys, es composa de 2 diplomes independents (C1, C2), corresponents als dos últims nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

En cada nivell s’avaluen les 4 competències: comprensió oral i producció oral, comprensió escrita i producció escrita.

 

Qui pot presentar-se als exàmens del DELF o del DALF?

Tota persona que desitja validar les seves competències en llengua francesa pot presentar-se al DELF o al DALF sense altre requisit que l’edat.

 

Sóc de nacionalitat francesa / Tinc doble nacionalitat. Puc presentar-me als exàmens del DELF o del DALF?

Sí, si no ha seguit estudis del sistema francès (brevet, baccalauréat, diploma d’una universitat francesa).

 

Com saber a quina unitat del DELF o del DALF presentar-me?

La taula a continuació indica, a títol purament indicatiu, el nombre d’hores de curs o d’exposició al francès oral i escrit que seria necessari per poder aprovar les diferents unitats DELF o DALF.

 

 

Denominació dels nivells

Diplomes corresponents

Volum aproximat d’hores d’aprenentatge que representa cada nivell

 

C – Usuari experimentat

Domini

DALF C2

Volum horari variable

 

Domini funcional efectiu

DALF C1

800-850 hores

 

B – Usuari independent

Avançat

DELF B2

550 - 600 hores

 

Llindar

DELF B1

350 - 380 hores

 

A – Usuari bàsic

Bàsic

DELF A2

180 - 200 hores

 

Inicial

DELF A1

80 - 100 hores

 

Com preparar-me a un examen del DELF o del DALF?

A la web del CIEP podrà trobar: exemples de DELF tout publicexemples de DALFexemples de DELF Primexemples de DELF Junior , exemples de DELF Pro.

L’Institut Francès de Barcelona proposa cursos de preparació a les unitats C1 i C2 del DALF. Per a les unitats del DELF, és recomanable demanar consell als professors amb els quals s’està fent un curs. 

Exercicis d’entrenament a Internet: per al DELF A1 a B2 (comprensió escrita i oral), a la web del CIEL de Bretagneper al DELF A2 a B2, a la web de l’Institut français de Milanper al DALF, C1 i C2, a la web de l’Institut français de Milan

També trobarà a la web del CIEP un llistat de recursos per preparar-se als exàmens de DELF-DALF.

 

El DELF i el DALF són vàlids a tot arreu?

Sí. El DELF i el DALF gaudeixen del reconeixement de tots els diplomes oficials lliurats pel ministeri francès d’educació nacional.

 

El DELF i el DALF són vàlids per tota la vida?

Sí.

 

Quina diferència hi ha entre el DELF-DALF i el TCF (Test de connaissance du français)?

El DELF i el DALF permeten obtenir titulacions de l’Estat. Aquestes titulacions comptabilitzen avui dia prop de 300.000 inscripcions per any repartides entre 130 països.

El TCF és d’una naturalesa ben diferent. No comporta una titulació, sinó un certificat de nivell. Es tracta d’una validació simple i immediata. Aquest test funciona com una instantània fotogràfica de les competències lingüístiques d’un individu en un moment donat de la seva vida. Per aquesta raó, la certificació del TCF només és vàlida durant dos anys, mentre que els diplomes del DELF i el DALF són per tota la vida.

 

Per qualsevol altra informació sobre el DELF scolaire a Catalunya, poden consultar també la web delfscolaire.cat

 

Per qualsevol altra informació poden consultar també la web del Centre nacional d’exàmens Espanya i del CIEP.

 

 

Compartir: