Història

Els Fundadors 1919 - 1922

 • 1880 - fundació del primer Institut Francès, en el Cairo.
 • 1883 - fundació de les Aliances Franceses.
 • 1898 - fundació de les Aliances Franceses a Barcelona i de les escoles Franceses (Ferdinand de Lesseps, grup escolar francès carrer Sepúlveda).
 • 1919 - fundació, sota els auspicis de l’Universitat de Toulouse i el Degà Ernest Mérimée, d’un Institut Francès a Madrid, Espanya. Henri Mérimée, professor de llengua i literatura espanyola de l’Universitat de Toulouse, es nomena director adjunt el 1 d’octubre de 1920. Crea tres oficines a Madrid, Barcelona i Lisboa.
 • 1921 - nomenament de N Bounoure, el 12 d’octubre, incorporat a temps complet en l’institut.


Els Precursors 1922 - 1939

 • 1923 - 1930 - situat en el carrer de Consell de Cent 338, més tard en el carrer Aragó 316. Els cursos secundaris creats en 1924 donen naixement al Col.legi Francès en 1941.
 • 1931 - compra d’ un xalet en el carrer Provença 325, per la societat de Beneficència. De 1922 a 1936 tres directors. Fins a 1939, el pressupost havia estat a càrrec de l’Universitat de Toulouse.
 • 1936 1939 Guerra Civil i tancament.


L’Edat d’Or 1945 - 1964
« El llarg període de tancament de la frontera franc espanyola es compensa a Barcelona amb un institut francès. Aquest planta cara a la censura perquè París segueixi personifican la llibertat d’expressió i creació a Catalunya. » (August Puig in catalogue París-Barcelona)

 • 1945 - creació de la Direcció general de les relacions culturals.
  • El personal del IF es duplica i els del Liceu es cuadruplica. Els edificis "dissidents" són conservats i els del Carrer Provença recuperats. El Liceu s’ instal.la.
  • Tancament i annexió de l’òrgan col.legiat alemany del carrer Moià pels aliats, un "òrgan col.legiat internacional" s’instal.la, realment un vincle al Liceu Francès.
 • 1947 - Deffontaines et Dravet (director del Liceu Francès clandestí) són condecorats per la legió d’Honor.
  • Jordi Pujol, Tapiès, Guinovart, el historiador Pierre Vila, Subirachs, Sarsanedas (poeta) freqüenten el IFB.
  • Una sala de conferències de 300 llocs s’instal.la a Gran Via.
  • Més de 1.800 estudiants en 1947. La meitat dels estudiants s’acullen en els locals del Liceu.
 • 1946 - inauguració de la biblioteca en el 1er pis de Gran Via amb 30.000 exemplars.
  • Organització de lectures poètiques i teatrals per als joves alumnes cada dissabte.
  • Deffontaines anima i afavoreix la instauració d’una veritable xarxa de manifestacions culturals i intel.lectuals catalanes.
  • Ell mateix publica diverses obres sobre la geografia catalana i establix també un embrió d’institut a Catalunya.
 • 1946 - Constitució d’una desena de cercles amistosos franc catalans.
  • Cercle dels geógrafos.
  • Cercle cruïlla amb els antics alumnes.
  • Cercle musical Manuel de Falla.
  • Cercle europeu en 1952, lloc d’estudis i debats sobre la construcció europea durant 10 anys.
  • Cercle mèdic, jurídic, poètic…
  • Els tres cercles més importants van ser:
   • El cercle Maillol - fundat en 1945, després d’una gran exposició d’art francès organitzada pel AFAA en el Palau de Virreina. Aquest es reuneix tots els dimarts a la nit i participa en la cerca de síntesi entre els fronts guàrdies exiliats (Picasso, Dalí, Miró) i els joves pintors que rebutgen el naturalisme i el pos-impressionisme imposat pel règim, un pont del figuralisme al informalisme per a artistes com Guinovart, Tapiès, Xavier Valls, gràcies també a les beques eximides per l’institut. Primera exposició en 1946 en homenatge a Maillol.
   • El Cercle Literari « salvar els mots » - animat per Sarsanedas i Matet, català i francès, inclou al voltant de 80 persones, escriptors, poetes, editors, que discuteixen l’evolució de la literatura europea, la poesia, teatre català. Va formar part la gran feminista catalana, Maria Aurèlia Capmany.
   • El Cercle Llum del cinema - nascut en 1949, té per ambició col.lacar les bases del renaixement cinematogràfic català: animat per Miquel Porter i Francesc Vicens, es torna el més important dels clubs de cinemes estrangers a Espanya.
 • 1951 a 1953 - funciona com un club de cinema, amb més de 400 membres. Un dels seus famosos animadors va ser Roma Gubern. El seu relleu va ser pres a continuació per les projeccions en.

La Normalització 1964 - 1975

Liberalització progressiva del règim i final del « monopoli cultural » dels instituts estrangers.

 • 1962 - fundació de les edicions 62 (primeres edicions en català des de la guerra).
 • 1963 - fundació del museu Picasso i primer congrés de cultura catalana.
 • 1964 - Georges Raillard Director fins a 1975. La radiació pedagògica és encara molt important. Va haver fins a 17 centres associats a Catalunya controlats pedagògicament pel IFB.

Un Nou Paper a la Ciutat 1975 - 2005

Espanya s’allibera de la dictadura i la cultura americana s’assenta de nou a poc a poc a Espanya. L’anglès substituïx al francès i es converteix en la llengua que és necessària conèixer i dominar.

 • 1992 - l’institut participa en el gran impuls dels jocs olímpics participant en la formació en francès dels nombrosos voluntaris benèvols que acullen als atletes i al poble del món sencer.
 • 1993 - lliurament de la Creu de San Jordi a l’IFB.
 • 1994 - cerimònia d’homenatge a Deffontaines en la Generalitat.
Compartir: