TROBADA AMB UN AUTOR _ Serge Latouche

Dimarts 16, 19.30h.

La teoria del decreixement apareix des del segle XIX, entre els pensadors que replantegen les virtuts del creixement econòmic, que seria, més aviat, sinònim de la pèrdua dels valors humanistes i de la ruptura de l’equilibri mediambiental.                    

 

 
En aquesta època de crisi econòmica, encara que el retorn del creixement sembla ser la solució escollida pels països occidentals, són molts els que tornem de nou cap a aquesta teoria, alguns són economistes, altres, ecologistes, o els anticapitalistes.                               
 
Entre ells, Serge Latouche considera el decreixement com a una alternativa a un sistema que defineix « fundat en base a l’acumulació de riqueses, (…) destructiva de la natura i generadora de desigualtats socials ». Per a l’economista francès, una modificació profunda dels hàbits de consum de les nostres societats és fonamental per a accedir a més igualtat i justícia social, per a una millor qualitat de vida, així com per a garantir el futur ecològic del planeta.              Recórrer a una transició econòmica i política basada en l’abandonament de la idea de creixement pel creixement, Serge Latouche afirma que la disminució dels nivells de producció i de consum aportaria més benestar, reduint els efectes de la crisi econòmica sobre les poblacions. Tanmateix, ell no considera que haguem d’anar cap a un sistema de creixement zero, però, més aviat, cap a una societat d’abundància frugal.          
 
Serge Latouche intervindrà a l’IF-B a l’ocasió de la publicació en castellà dels seus dos últims llibres, Salir de la sociedad de consumo (2010) i La sociedad de la abundancia frugal (2011).
 
 
En col·laboració amb l’Editorial Octaedro i Icària Editorial.
Traducció simultània.

 

 
Compartir: