CONFERÈNCIA _dimecres 28, 20h

 La shoah entre absolu et relatif et entre particulier et universel

 Amb motiu del Dia Internacional en Memòria de las Víctimes de l’Holocaust.

Réflexions auprès des approches d'André Neher et de Manitou (Rev Léon Askenazi).

Presidirà l’acte l’Emm. i Rvdm. Dr Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de las facultats de Filosofia i Teologia.

Amb la col·laboració de la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la B'Nai B'rith Nahmánides Barcelona.

Saló d’actes del seminari conciliar de Barcelona, 231 Diputació, Barcelone · traducció simultània

Compartir: