Inscripcions, tarifes i condicions de préstec

Inscripcions i tarifes

L’accés a la Mediateca és lliure però per agafar documents en préstec cal estar inscrit.

Per a formalitzar la inscripció cal presentar un document d'identitat i omplir una fitxa amb les dades personals. Si teniu tarifa reduïda, haureu de presentar també un justificant.

Compte:
Inscripcions fins a 30 min. abans del tancament de la Mediateca. 
Pagament en metàl·lic únicament. Bitllets d'un import màxim de 50 euros.

Tarifes

Inscripció 1 any: 40 € | Préstec: fons adult + fons infantil i juvenil

Inscripció 1 any tarifa reduïda: 25 € | Préstec: fons adult + fons infantil i juvenil

- professors i alumnes dels centres escolars francesos de Barcelona,

- personal dels organismes francesos a Barcelona,

- membres del Cercle des Français,

- alumnes de francès de les EOI,

- aturats,

- jubilats.

Inscripció 1 any professors de francès: 25 € | Préstec: fons adult + fons infantil i juvenil + 5 documents pedagògics

Inscripció 1 any nens menors de 12 anys: 15 € | Préstec: fons infantil i juvenil

Inscripció 6 mesos: 25 € | Préstec: fons adult + fons infantil i juvenil

Inscripció alumnes de l’IFB: gratuït 1 any a partir de la data d’inscripció | Préstec: fons adult + fons infantil i juvenil

 

Condicions de préstec

Fons adult

  • 6 documents impresos (llibres, revistes, còmics)
  • 2 pel·lícules en DVD
  • 1 documental en DVD
  • 4 CD de música
  • 1 àudiollibre (CD)


Fons infantil i juvenil

  • 4 documents impresos (llibres, revistes, còmics)
  • 2 DVD
  • 2 CD
  • 1 llibre àudio (llibre + CD)


Durada del préstec per tots els documents: 14 dies.

Pròrroga del préstec: tots els documents es poden prorrogar (1 cop els DVD que no són novetat, 2 cops la resta de documents), si no han estat reservats per altres usuaris. La pròrroga es pot fer per internet (des del compte de l'usuari), per mail o per telèfon. 

El retard en la data de venciment de préstec suposarà el bloqueig del préstec d'una durada proporcional al nombre de dies de retard.

En cas de pèrdua o de devolució en mal estat d’un document, el lector haurà de substituir-lo per un nou exemplar. Si la substitució és impossible s'hauran d'abonar 25 euros. En el cas dels DVD, degut als drets de préstec, la substitució no és possible i l'usuari haurà d'abonar 25 euros. Pels diaris o revistes perduts la tarifa és de 5 euros. 

Duplicata del carnet d’usuari en cas de pèrdua: 2 euros
 

Compartir: