Informacions pràctiques

Programació, preus, condicions d'inscripció, reserva.

 GRUPS

* Programació 2016-2017: veure PDF (pestanya "Descàrregues")
 
 
* Preus y condicions :
 
Veure PDF pestanya "Descàrregues"

Condicions per a les agències de viatges, posar-se en contacte amb nosaltres.

No inclou transports i àpat.

Una jornada temàtica es compon de dos mòduls a triar. Es pot triar només un únic mòdul.

L’IFE-Barcelona es reserva el dret de modificar les jornades.

Cal fer la reserva com a mínim un mes abans, per correu electrònic.


CONTACTE
Service des Classes du patrimoine
 
Institut Français d'Espagne - Antenne de Barcelone
Moià 8 E-08006 Barcelone
T +34 93 567 77 77 / postes 304 y 307
Courriel : cdp.barcelona@institutfrancais.es
Compartir: