CURSOS EXTENSIUS d'octubre 2016 a juny 2017

Cursos de 90 hores, anuals, a raó de 3h per setmana (Nivells 1 a 6)

 

 

  • Podran gaudir de la tarifa "Antic+" els antics alumnes, així com la segona persona d'una mateixa familia (pares, germans, germanes, fills i parella) que s'inscrigui a un curs del mateix any escolar.
  • Poden beneficiar-se de la tarifa "Antic++" els antics alumnes que s'inscriguin per tercera vegada a un curs de l'Institut francès.

 

1 o 2 cops per setmana

30 setmanes

Total:
90 hores

Tarifa normal: 915€
Tarifa “Antic+”: 905€
Tarifa “Antic++”: 880€

 

Nivell 1 (A1)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

descoberta

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

08.00-09.30

09.30-11.00

14.15-15.45

16.00-17.30

17.30-19.00

19.00-20.30

dilluns 19 de juny

dilluns

19.00-22.00

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts i dijous

18.00-19.30

19.30-21.00

dijous 6 d’octubre

dijous 8 de juny

dijous

18.00-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

09.00-12.00

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

Nivell 2 (A2)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

elemental

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

09.30-11.00

14.15-15.45

16.00-17.30

17.30-19.00

19.00-20.30

dilluns 19 de juny

dilluns

19.00-22.00

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts i dijous

19.30-21.00

dijous 6 d’octubre

dijous 8 de juny

dijous

18.00-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

09.00-12.00

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

Nivell 3 (A2+)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

intermedi

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

09.30-11.00

14.15-15.45

16.00-17.30

17.30-19.00

19.00-20.30

dilluns 19 de juny

dilluns

19.00-22.00

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts i dijous

18.00-19.30

dimarts

18.00-21.00

dimarts i dijous

19.30-21.00

dijous 6 d’octubre

dijous 8 de juny

dijous

18.00-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

09.00-12.00

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

Nivell 4 (B1)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

independent

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

08.00-09.30

09.30-11.00

16.00-17.30

17.30-19.00

19.00-20.30

dilluns 19 de juny

dilluns

19.00-22.00

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts i dijous

18.00-19.30

dimarts

18.00-21.00

dimarts i dijous

19.30-21.00

dijous 6 d’octubre

dijous 8 de juny

dijous

18.00-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

09.00-12.00

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

Nivell 5 (B1+)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

avançat

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

08.00-09.30

09.30-11.00

14.15-15.45

19.00-20.30

dilluns 19 de juny

dilluns

19.00-22.00

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts

18.00-21.00

dimarts i dijous

18.00-19.30

19.30-21.00

dijous 6 d’octubre

dijous 8 de juny

dijous

18.00-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

Niveau 6 (B2)

Inici de curs

Fi de curs

Dies

Horaris

superior

dilluns 3 d’octubre

dimecres 14 de juny

dilluns i dimecres

14.15-15.45

19.00-20.30

dimarts 4 d’octubre

dimarts 13 de juny

dimarts i dijous

09.30-11.00

dimarts

18.00-21.00

dimarts i dijous

19.30-21.00

divendres 7 d’octubre

divendres 16 de juny

divendres

15.00-18.00

18.00-21.00

dissabte 8 d’octubre

dissabte 10 de juny

dissabte

10.00-13.00

 

¿Qui ha de fer una prova de nivell?

¿Com matricular-se després?

Horaris de la secretaria de cursos i exàmens

Contacteu-nos

 

Compartir: