Condicions generals

 

CONDICIONS GENERALS

§   

Els alumnes inscrits tindran accés gratuït a la Mediateca i a les activitats culturals durant un any.

§   

El nombre màxim d’alumnes per classe és de divuit.

§   

L’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA es reserva el dret a anul·lar el curs que no tingui el nombre mínim d’inscrits necessari. En aquest cas, l’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA reemborsarà al pagador la quantitat íntegra satisfeta.

§   

En cas de donar-se de baixa d’un curs abans del seu inici, cal tramitar una petició per escrit. Els drets d’inscripció seran reemborsats. Les devolucions es faran:

§   

 

per targeta, sempre i quan s’estigui dins del termini legal

o per transferència, sent necessària la presentació de les dades bancàries del pagador.

§   

En cas de donar-se de baixa d’un curs que ja hagi començat:

 

-        

si és a causa d’una malaltia de llarga durada o un problema familiar greu, caldrà fer una petició per escrit i adjuntar un justificant. Es practicarà una devolució parcial després d’aplicar una retenció de 70€ en concepte de despeses administratives. Les devolucions es faran per transferència, sent necessària la presentació de les dades bancàries del pagador;

 

-        

per qualsevol altra raó (professional, pedagògica) i només en el cas que el curs no hagi superat un terç de la seva durada (30 hores en el cas d’un curs de 90 hores) cal fer una petició per escrit. Es tindrà dret a un val que es podrà utilitzar durant el mateix any natural per tal de matricular-se en un altre curs i s’aplicarà una retenció de 70€ en concepte de despeses administratives.

§   

El pagament dels drets als exàmens oficials no s’inclou en el preu del curs, ja que aquests exàmens són opcionals.

§   

Els manuals del curs o llibres de lectura no estan inclosos en el preu del curs.

§   

Per tal d’accedir a la primera classe serà imprescindible el full d’inscripció.

§   

Les sol·licituds de canvi d’horari només seran ateses en el cas que el curs que se sol·liciti disposi de places vacants.

§   

L’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA es reserva el dret a designar o canviar el professor en funció de les necessitats del centre.

§   

Modalitats de pagament dels cursos

 

 

Pagament immediat

 

 

 

-    Targeta de crèdit o de dèbit: s’ha de venir a l’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA per tal d’efectuar el pagament.

-    Xec: s’ha de venir a l’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA per tal d’efectuar el pagament.

-    Domiciliació bancària: és obligatori aportar un document bancari en el qual consti el nom i número de compte del pagador, així com el respectiu codi IBAN i SWIFT-BIC.

-    Pagament en efectiu: únicament al CAIXABANK, amb un formulari específic que es pot recollir a la secretaria de cursos.

 

 

Pagament fraccionat

 

 

 

-    Pagament en dos o tres terminis. Només és possible per a particulars i s’aplica exclusivament a cursos de 90h extensius o intensius.

-    Si es tria aquesta modalitat de pagament, és obligatori venir a l’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA i portar en el moment de la inscripció un document bancari on consti el nom i el número de compte del pagador, així com el corresponent codi IBAN i SWIFT-BIC. El primer pagament es farà amb targeta de crèdit o de dèbit i el segon i el tercer es faran a través de domiciliació bancària.

-    El pagament en dos terminis té un recàrrec de 10€ i el pagament en tres terminis té un recàrrec de 20€. Les dates per efectuar aquests pagaments s’indicaran al full de matrícula.

§   

En cas que una domiciliació o un xec no siguin acceptats pel nostre banc, caldrà presentar-se a l’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE BARCELONA i efectuar el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit. En aquests casos s’aplicarà una penalització corresponent a les despeses bancàries ocasionades.

§   

Dies festius:  ──────

 

 

Compartir: