INSTAL·LACIÓ _ IDENSITAT _ Chez moi ou Mille et une nuits per Catie de Balmann

Temps forts els 23, 24 i 25 de gener

El dispositiu Post, projecte de diverses etapes d’Idensitat, imagina intervencions i usos de l’espai públic en un context després de la crisi. En aquest marc, l’artista Catie de Balmann presentarà Chez moi ou Mille et une nuits, una transformació acolorida d’un edifici de Barcelona. Aquesta obra monumental implica als habitants i el seu quotidià. Subratlla les diferents afluències de llum tot jugant amb l’exterior i l’interior dels edificis. Teixits aeris, de nit com de dia, animen les finestres. D’aquest fet, l’interior sembla apoderar-se de l’exterior. Aquest vaivé obre un camp visual, qüestiona i habilita l’espai públic d’una altra manera. Aquest ballet de cortines agafa forma amb les mans dels participants que modifiquen des de la seva llar, el paisatge urbà. Les seves formes de vida aclareixen, coloren o no, aquest fanalet gegant.

 

***

Consell de Cent, 160

Compartir: