CONFERÈNCIA ALEDAS · Problemes d’aprenentatge: del diagnòstic al tractament per Hervé Glasel

divendres 3 de juny, 20h

Teatre IFB

Entrada lliure l Més informació a hola@aledas.com l En col·laboració amb Français du Monde

 

 

Hervé Glasel és neuropsicoleg, especialista en el desenvolupament infantil i adolescent. Científic de formació, politècnic, és un apassionat de les ciències cognitives, del diagnòstic i del tractament dels problemes d’aprenentatge. A més de la pràctica clínica al Centre de Référence pour l'Évaluation Neuropsychologique de l'enfant (CERENE), també dirigeix diverses escoles del CERENE que es dediquen als nens “dis” (dislèctics, discalcúlics, dispràxics, etc.), on aplica els seus coneixements adquirits en ciències cognitives en l’àmbit de l’ensenyament.

 

 

 

Entreu a la web d’ALEDAS - Aider les enfants en difficulté d'apprentissage scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divendres 3 de juny, 20h

Teatre IFB

Entrada lliure l Més informació a hola@aledas.com l En col·laboració amb Français du Monde

 

 

Compartir: