CIÈNCIA · Estudis recents sobre la física i l’astrofísica dels forats negres per Jean-Pierre Luminet

dijous 2 de juny, 12h

Auditori - Campus UAB, Sala Alberto Lobo, Institut de Ciències de l'Espai 

Conferència en inglès

 

 

La nostra comprensió de l'espai i el temps es demostra per la profunditat dels forats negres. Aquests objectes fascinants de l'astrofísica moderna, que apareixen com una conseqüència natural de la relativitat general, poden ser una poderosa eina capaç d'examinar les propietats macroscòpiques i microscòpiques de l'univers. Jean-Pierre Luminet explicarà, en primer terme, els conceptes bàsics de la teoria dels forats negres i també tractarà les qüestions sense resoldre, com la informació paradoxal, les hipòtesis hologràfiques i el paper fonamental dels forats negres en la construcció de teories sobre la gravetat quàntica. A continuació, resumirà l’observació directa i indirecta dels forats negres, posant l'accent en la recent detecció d'ones gravitacionals i en les futures perspectives dels telescopis d'alta resolució angular per observar la forma del forat negre massiu Galàctic.

 

 

 

 

 

 

 

dijous 2 de juny, 12h

Auditori - Campus UAB, Sala Alberto Lobo, Institut de Ciències de l'Espai 

Conferència en inglès

 

 

 

Compartir: